Nyt om eksem

Det sker vedr. Atopisk Eksem

 

August 2019 – Artikel i “Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology”
Undersøgelse af patientdata sammenkørt med andre databaser har vist, at atopisk eksem patienter i højere grad en baggrundsbefolkningen modtager sociale ydelser som f.eks. førtidspension. Det er bla. professor og overlæge Tove Agner, der har været med til at lave undersøgelsen: LINK

 

Juni 2019 – lægevidenskabeligt projekt, der undersøger hormoncreme
En forskningsgruppe på Gentofte Hospital, der forsker i sammenhængen mellem atopisk eksem, type 2 diabetes og knogleskørhed, søger forsøgspersoner til at bekræfte eller afkræfte mistanke om sammenhæng mellem de nævnte sygdomme og forkert brug af binyrebarkhormon salver og cremer: LINK

 

Juni 2019

Global dermatologikongres i Milano i Italien – pointer derfra leveret af Anne Skov Vastrup fra Atopisk Eksem Forening

LINK

 

3. december 2018
Fin artikel om atopisk eksem og udfordringerne ved at leve med sygdommen i Sjællandske Medier i dag:

https://sn.dk/Sjaelland/Jeanette-har-endelig-faaet-styr-paa-den-evige-kloee/artikel/794366

19. november 2018
Københavns Universitet får 400 mio. kr. af LEO Fondet over ti år til et nyt forskningscenter, der skal sikre ny viden om huden og bedre behandling af hudsygdomme som psoriasis og eksemsygdomme. I alt er der mere end 300 kendte hudsygdomme. Det nye forskningscenter bliver indviet 25. februar 2019 og placeres på 12. sal i Mærsk Tårnet på Københavns Universitet.

https://www.jv.dk/indland/Koebenhavn-faar-nyt-forskningscenter-i-hudsygdomme/artikel/2663435

12. november 2018
Atopisk Eksem Forening har indgået samarbejdsaftale med DrugStars, så brugere af denne medicinhusker app fremover også kan donere stjerner (= penge) til Atopisk Eksem Forening. Aftalen kan læses her: LINK

30. september 2018
Hjemmesiden er opdateret med patientvideoer, hvor patienter fortæller om at leve med atopisk eksem og suppleres af information om atopisk eksem fra professor i dermatologi Jørgen Serup.

28. september 2018

Hjemmesiden er opdateret med punktet “Politikker”, hvor foreningens politikker, etiske regler, samarbejdsaftaler mv. placeres.

22. august 2018
Spørgeskemaundersøgelse fra YouGov om atopisk eksem

På vegne af Atopisk Eksem Forening gennemfører YouGov Danmark, i samarbejde med kommunikationsbureauet Effector, i øjeblikket en undersøgelse blandt personer med atopisk eksem, som vi håber, du vil deltage i, hvis du selv har atopisk eksem i moderat til svær grad.

Alle, der svarer på undersøgelsen, deltager i en lodtrækning om 3 medlemskontingenter til Atopisk Eksem Forening i ét år til en værdi á kr. 130,- pr. årskontingent. (Bemærk! Vindere af lodtrækningen, som allerede er medlem af Atopisk Eksem Forening, vil få gratis kontingent det kommende år).

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført!

3. august 2018:

Læger Formidler har lavet et podcast med Mette Deleuran, overlæge på Marselisborg Hospital, Aarhus, om børneeksem/atopisk eksem.

24. maj 2018:
Generalforsamling i AEF og arrangement med temaet “Eksem – kan det fjernes indefra?”

  • Fra kl. 18- ca. 18.30 Generalforsamling
  • Fra ca. 18.45 Orifarm fortæller om Duolac Derma
  • Neutral fortæller om deres produkter
  • Michael Gregersen (patient) fortæller om sin fækale transplantation (FMT)
  • Professor Jørgen Serup fortæller om behandling af svær atopisk eksem

9. april 2018:
Der sendes medlemsblad ud til alle medlemmer

1. februar 2018: 
Samarbejdsaftale med Sanofi

AEF har indgået en samarbejdsaftale med Sanofi om at få opgraderet foreningens hjemmeside samt Facebook, herunder sikret et mere “ens” look på de to medier. I forbindelse med opgradering af hjemmesiden tilføjes bla. et fotogalleri og flere artikler med information om atopisk eksem.

29. november 2017
Sponsoraftale med LEO Pharma

AEF genoptrykker snart opdateret version af informationsfolderen “Atopisk Eksem – du kan ikke klø det væk”, som populært kaldes “Øjet”, fordi den viser et øje med morganfure på forsiden. LEO Pharma støtter genoptryk jf. sponsoraftale vedhæftet nederst.

30. oktober 2017
Nyt eksemblad og diverse vareprøver er på vej med posten

November 2017
Ny lovende behandling for eksem på vej til Danmark

En biologisk behandling for “børneeksem” er godkendt i USA, og behandlingen på vej til Danmark. Ca. 20% af alle småbørn har børneeksem, også kaldet atopisk eksem. De fleste vokser heldigvis fra sygdommen i løbet af barndommen, men nogen bliver ved med at have den kroniske sygdom hele livet – og især for disse personer kan eksemen være en stor plage, ikke mindst fordi den ofte rammer hænder og ansigt.

Læs mere om de nye biologiske behandlinger, der er på vej og som kan benyttes ved svær atopisk eksem. Der er bla. tale om Dupilumab fra medicinalfirmaet Sanofi.

Tilsvarende har LEO Pharma deres produkt Tralokinumab på vej til tilsvarende behandling. Læs mere om det i denne engelske redegørelse fra LEO Pharma.