fbpx

Målrettet behandling

Hvad er målrettet behandling?

Målrettet behandling er behandling med kemisk producerede proteiner, der ligner dem, kroppen selv producerer. Denne form for behandling kaldes for biologisk behandling. De forskellige biologiske lægemidler virker ved at blokere for de signaler, der er aktiveret under udvikling af sygdom, som f.eks. atopisk eksem. Det enestående ved biologiske lægemidler er, at kroppens raske celler og immunforsvar kun bliver påvirket i begrænset omfang, fordi de biologiske lægemidler virker meget specifikt.

Hvad er biologisk behandling af atopisk eksem?

Biologisk behandling af atopisk eksem bruges til de sværeste tilfælde. Behandlingen virker i hele kroppen og gives som indsprøjtninger i låret eller maven. Typisk kan man selv foretage indsprøjtningerne, der skal tages hver anden uge.

Biologisk behandling af svær atopisk eksem bremser selve sygdommen i stedet for blot at behandle symptomerne. Behandlingen er målrettet de signalstoppere i kroppen, der forstyrrer immunsystemet og giver en defekt hudbarriere og virker ved at lukke bestemte dele af immunsystemet ned. Behandlingen bremser dermed sygdommen, før den viser sig på huden som kløende eksem.

Biologisk behandling kan ikke helbrede atopisk eksem, og behandlingen er derfor livslang.

Hvornår anvender man biologisk behandling til atopisk eksem?

Personer med moderat til svær samt meget svær atopisk eksem, der ikke har oplevet bedring eller effekt af salver, cremer, lys og systemisk behandling, kan blive tilbudt biologisk behandling. Biologisk behandling er meget dyr og dermed tiltænkt de personer, der ikke har andre behandlingsmuligheder.
Hvordan virker biologisk behandling?

Biologisk behandling virker ved, at proteinerne hæmmer de processer, som aktiverer cellerne i kroppen, der er med til at udvikle atopisk eksem. I immunsystemet findes bla. T-lymfocytter, der er en undergruppe af hvide blodlegemer. Disse T-lymfocytter spiller en vigtig rolle i udviklingen af atopisk eksem. Personer, der lider af atopisk eksem har syv gange så mange T-lymfocytter i de områder af huden, som er ramt af eksem. Det giver inflammation (betændelse) i huden, og hudbarrieren bliver hermed forringet.

Eksisterende behandlinger rammer immunsystemet meget bredt, men i de kommende år vil der komme flere nye biologiske lægemidler, der vil være mere specifikt målrettet fx ved at bremse såkaldte cytokiner i T-lymfocytterne, dvs. at proteinerne fra den biologiske behandling vil bremse de signalmolekyler (cytokiner), der udskilles fra cellerne i immunsystemet.

Herved vil overreaktionen i immunsystemet bremses, og eksemet bryder derfor ikke ud.

Hvilke former for biologisk behandling findes der?

Der er flere nye biologiske behandlinger på vej til brug ved atopisk eksem. Fælles for alle er, at de lukker bestemte dele af immunsystemet ned.
En ny biologisk behandling, Dupilumab, der er kommet på markedet i Danmark i 2018, slukker for de dele af immunsystemet, som har overreageret. Herved forhindrer den biologiske behandling eksemet i at bryde ud og behandler derved årsagen til eksemet i stedet for symptomerne, som de lokale behandlinger med cremer og salver mv. gør.

Hvilke bivirkninger er der ved biologisk behandling?

Man kender endnu ikke bivirkningsprofilen på alle de kommende, nye biologiske behandlinger – men forskningsresultater viser, at der ser ud til at være færre bivirkninger end fx ved eksisterende systemisk behandling af atopisk eksem. Dupilumab, der også kaldes Dupixent, er godkendt til behandling af voksne patienter med moderat til svær atopisk eksem.

For Dupilumab er bivirkningerne følgende: Reaktioner ved injektionsstedet som rødme, hævelse og kløe, herpes i munden (forkølelsessår) og conjunktivitis – også kendt som pink eye (øjenbetændelse). Bivirkningerne bliver karakteriseret som milde til moderate.

 

Kilder:
dagensmedicin.dk
dr.dk om ny behandling af atopisk eksem