Foreningens medlemsblad

Atopisk Eksem Forening har et medlemsblad, Eksem, der udkommer 2 gange om året.

Alle medlemmer er meget velkomne til at skrive en artikel til bladet, stille spørgsmål eller komme med andet input, se under "Kontakt" for kontaktoplysninger.

Læs blade fra arkivet eller uddrag fra medlemsbladet.